1 – THỰC HIỆN TỐT CÁC QUY ĐỊNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

– Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ chế biến đạt tiêu chuẩn quy định.

– Bếp được thiết kế theo quy trình một chiều.

– Đảm bảo 100% cán bộ quản lý bếp ăn, bếp trưởng, nhân viên nấu bếp tại công ty được khám sfíc khỏe định kỳ theo quy định tại các bệnh viện đa khoa hoặc tại TTYT Q/H.

– Nhân viên trực tiếp chế biến thực phẩm phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; phải thực hiện tốt chế độ vệ sinh cá nhân theo quy định.

– Đội ngũ nhân viên bếp ăn của công ty được tập huấn kiến thức về VSATTP.

– Thực hiện tốt các quy định về phòng chống sinh vật gây hại, phòng chống lây nhiễm chéo trong quá trình sản xuất chế biến thực phẩm nằm ngoài danh mục cho phép của Bộ y tế.

– Nấu chín kỹ thức ăn.

– Không tiếp xúc giữa thức ăn sống và chín.

2 – THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ KIỂM TRA BA BƯỚC TẠI BẾP ĂN.

Ba bước tự kiểm tra bao gồm:

Bước 1: – Kiểm tra nguồn nguyên liệu thực phẩm nhập vào:

– Việc kiểm tra nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu nhập vào có nguồn gốc, chfíng từ rõ ràng, có tên, địa chỉ cụ thể của người cung cấp thực phẩm, đã được kiểm tra cảm quan.

Bước 2: – Kiểm tra thực phẩm từ quá trình sơ chế biến cho đến khi ăn:

Bước 2 bao gồm 1 quá trình kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của thực phẩm, từ lúc bắt đầu sơ chế biến, nấu xong, phân phối thức ăn cho đến lúc bắt đầu ăn. Thực phẩm trước và sau khi chế biến phải được đánh giá bằng cảm quan, ghi rõ thời gian thực hiện từng công đoạn.

Bước 3: – Kiểm tra mẫu thức ăn lưu:

Kiểm tra việc lưu thực phẩm để phục vụ cho quá trình điều tra ngộ độc thực phẩm nếu xảy ra. Nội dung kiểm tra xác định rõ ràng thời điểm lưu và hủy thực phẩm đã lưu.

(Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ quy định về chế biến, an toàn vệ sinh thực phẩm)